Nieuwsbrief 2017

(deze info is enkel voor marktkramers)

Beste collega,

*Aangaande het jaar 2017 kan ik U meedelen dat we jullie een kalender kunnen aanbieden van een 20-tal commerciële feestmarkten, vergezeld van een 15-tal rommelmarkten en een 10-tal rommelbeurzen.

Mensen die al deelnamen aan onze organisaties, hebben kunnen merken dat wij niet besparen om de nodige publiciteit te maken, om iedere organisatie zo commerciëel mogelijk te maken.

Dus beste collega’s, gaan we er in 2016 terug tegenaan, onder het motto:
”Uw ontvangsten moeten stijgen, want dát is de enige indexaanpassing als ambulante zelfstandige!!!”

 

Het programma 2017 wordt U samen met uw lidkaart bezorgd na betaling van €75.00 voor de leden!
Nieuwe leden betalen de eerste keer €100.00 (inclusief administratieve kosten).
Dit kan vereffend worden via rekening IBAN BE48 8508 1315 3927.

Belangrijke informatie en reglementering.

 1. Iedere deelnemer dient in orde te zijn met de Belgische wetgeving in zake ambulante handel.
 2. Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht bij deelname aan onze organisaties.
 3. Iedere deelnemer staat in voor zijn eigen afval, dat dient worden opgeruimd en meegenomen na deelname.
 4. Iedere deelnemer moet zorgen voor eigen verlichting en een verlengkabel van minimum 50 meter.
 5. Er mag maximum 500 watt elektriciteit afgenomen worden per 3 meter kraam.
 6. Door inschrijving en deelname verklaart de deelnemer akkoord te zijn met dit reglement.

Informatie voor voeding- en drankstanden

(hamburger, pita, pizza, frituren, druppel- en wijnstanden, wafels, pannenkoeken, gebak, snoep etc.….)
Door het overaanbod van allerlei voeding en drankstanden, hebben we de volgende maatregelen getroffen.

 1. U dient lid te zijn van de vereniging, en dit voor 31 januari 2017.
 2. U dient in het bezit te zijn van de nodige keuringen en attesten.
 3. U dient als deelnemer, de prijs die op onze kalender overeenkomt met uw gewenste meters te verhogen met 50%.
 4. Er worden maar voedingsstanden toegelaten, evenredig met de omvang van de organisatie.
 5. Als voeding en/of drankverkoper dient u in te staan voor het afval, dit met een afvalbak of zak aan uw kraam.
 6. Er worden GEEN nieuwe leden meer aanvaard met dergelijke artikels.

Voor de markten op "De Gavers" is er voor de voeding-en drankkramen een bolling voorzien, voor deze organisaties wordt u later uitgenodigd indien u in aanmerking komt betreffende uw verkoopsartikel. 

Deze bolling kan enkel bijgewoond worden door leden, die in het bezit zijn van de onderstaande opgesomde documenten.

 1. Leurkaart + hulpleurkaarten voor de helpers
 2. Bewijs van toelating voor verkoop van voeding. FAVV.
 3. Bewijs van een verplichte verzekering (BA uitbating)
 4. Keuringen van gasinstallatie en elektriciteit.
 5. Brandverzekering voor de mensen die met gas werken.
 6. Laatste betaling van uw sociale bijdragen (4° kw 2016)
 7. Hoofdberoepen hebben voorrang op bijberoepen.

Indien we met deze nieuwsbrief uw nieuwsgierigheid hebben gewekt en U beslist, om dit jaar deel te nemen aan commerciële voltreffers, stort dan zonder uitstel uw lidgeld op bovenvermelde rekening.

MarktkramersverenigingDe Vlaamse Ardennen