Nieuwsbrief 2019

 

Geachte heer / mevrouw,

Beste collega,

Aangaande het jaar 2019 kan ik U  meedelen dat wij jullie een kalender kunnen aanbieden van een 25-tal commerciële feestmarkten, vergezeld van een 30-tal rommelmarkten.

De datums en locaties staan reeds op onze site www.de-vlaamse-ardennen.be

Mensen die al deelnamen aan onze organisaties, hebben kunnen merken dat wij niet besparen op de nodige publiciteit om iedere organisatie zo commercieel mogelijk te maken.

Het programma 2019 wordt U samen met uw lidkaart bezorgd na betaling van €60.00 voor de leden!

Nieuwe leden betalen de eerste keer €100.00 (inclusief administratieve kosten), dit tot 30 juni 2019.

Dit kan vereffend worden via rekening IBAN BE48 8508 1315 3927

Voor alle stortingen op onze rekening kan steeds een factuur worden bekomen, dit voor jullie boekhouding.

Belangrijke informatie en reglementering.

 1. Iedere deelnemer dient in orde te zijn met de Belgische wetgeving in zake ambulante handel.
 2. Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht bij deelname aan onze organisaties.
 3. Iedere deelnemer staat in voor zijn eigen afval, dat dient worden opgeruimd en meegenomen na deelname.
 4. Iedere deelnemer moet zorgen voor eigen verlichting en een verlengkabel van minimum 50 meter.
 5. Er mag maximum 500 watt elektriciteit afgenomen worden per 3 meter kraam.
 6. Door inschrijving en deelname verklaart de deelnemer akkoord te zijn met dit reglement.

Informatie voor voeding- en drankstanden

(hamburger, pita, pizza, frituren, druppel- en wijnstanden, wafels, pannenkoeken, gebak, snoep etc.….)
Door het overaanbod van allerlei voeding en drankstanden, hebben we de volgende maatregelen getroffen.

 1. U dient lid te zijn van de vereniging, en dit voor 31 januari 2019.
 2. U dient in het bezit te zijn van de nodige keuringen en attesten.
 3. U dient als deelnemer, de prijs die op onze kalender overeenkomt met uw gewenste meters te verhogen met 50%.
 4. Er worden maar voedingsstanden toegelaten, evenredig met de omvang van de organisatie.
 5. Als voeding en/of drankverkoper dient u in te staan voor het afval, dit met een afvalbak of zak aan uw kraam.
 6. Er worden GEEN nieuwe leden meer aanvaard met dergelijke artikels.

Voor de markten op "De Gavers" is er voor de voeding-en drankkramen een bolling voorzien, voor deze organisaties wordt u later uitgenodigd indien u in aanmerking komt betreffende uw verkoopsartikel. 

Deze bolling kan enkel bijgewoond worden door leden, die in het bezit zijn van de onderstaande opgesomde documenten.

 1. Leurkaart + hulpleurkaarten voor de helpers
 2. Bewijs van toelating voor verkoop van voeding. FAVV.
 3. Bewijs van een verplichte verzekering (BA uitbating)
 4. Brandverzekering voor de mensen die met gas werken.
 5. Laatste betaling van uw sociale bijdragen (4°kw 2018)
 6. Hoofdberoepen hebben voorrang op bijberoepen.

Indien we met deze nieuwsbrief uw nieuwsgierigheid hebben gewekt en U beslist, om dit jaar deel te nemen aan commerciële voltreffers, stort dan zonder uitstel uw lidgeld op bovenvermelde rekening.

 

Marktleiders

***Jan Meersseman info 0478/912930

vlaamsemarkten@gmail.com   -rekeningnummer BE55 7512 0044 1244

www.vlaamsemarkten.com

 

Juré William info 0477/438394

william.jure@telenet.be   -rekeningnummer BE48 8508 1315 3927

www.de-vlaamse-ardennen.be

MarktkramersverenigingDe Vlaamse Ardennen